Liên hệ:  TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ – TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: Xã Tam Hợp – huyện Bình Xuyên – tỉnh Vĩnh Phúc

☎️+84 912 629 788; +84 968 370 386

Email: Email: trungtamngoaingu@gmail.com